Home » Team » Raimond Nicodem » Profile – Raimond Nicodem

Personal, relevant and independent approach

Raimond Nicodem brings over 35 years of international corporate knowledge and experience in senior management and executive positions. Having operated on both ends of the table in executive line- and senior advisory positions, Raimond worked for both national and international organizations.

Being a good and practical translator from concepts to reality, Raimond works to get things moving and achieve results. Raimond typically works in complex and politically charged environments and organizations. Raimond relies on his massive experience in organizational change and strategy, processes and ICT knowledge and assists organizations which require a market-and customer-oriented approach and corresponding change.

Experience in thought and action

Raimond can also rely on many years of extensive experience as a program manager, gained in large and complex change (optimizations, mergers, demergers and carve-outs). These experiences are brought together in a practical and tailored approach.

The combination

Extensive expertise and experience, combined with a personal, relevant and independent approach with the intent to create trust which is required to respectfully work with people and to find the right course of action together.


Persoonlijk, relevant en onafhankelijke benadering

Raimond Nicodem brengt meer dan 35 jaar internationale zakelijke kennis en ervaring op senior management en directiefuncties. Raimond werkte voor zowel nationale als internationale organisaties en heeft aan beide zijden van de tafel gezeten in executive lijn- en senior adviesfuncties, .

Raimond werkt om dingen in beweging te krijgen en resultaten te bereiken. Hij is een goede en praktische vertaler van concepten aan de werkelijkheid. Raimond werkt meestal in complexe en politiek geladen omgevingen en organisaties. Raimond vertrouwt op zijn enorme ervaring in organisatieverandering en strategie, processen en ICT-kennis en begeleidt organisaties die een markt-en klantgerichte aanpak en bijbehorende veranderingen vereisen.

Ervaring in het denken en handelen

Raimond kan ook rekenen op een jarenlange ruime ervaring als programmamanager, opgedaan bij grote en complexe verandering (optimalisaties, fusies, splitsingen en carve-outs). Deze ervaringen zijn samengebracht in een praktische en op maat gesneden aanpak.

De combinatie

Uitgebreide expertise en ervaring, in combinatie met een persoonlijke, relevante en onafhankelijke benadering met de bedoeling om het vertrouwen dat nodig is om het werk respectvol met mensen en de juiste manier van handelen bij elkaar te vinden te creëren.